Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad

Prihlásenie

Zoznam tried

Názov
I.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Viera Lojeková
I.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Katarína Dulovičová
I.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Anna Lačná
I.D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Eva Gápová
II.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Janka Sekeľová
II.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Renáta Kleinová
II.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Iveta Kawaschová
II.D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Sojková Košťáliková
III.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Viera Djurbová
III.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Olexová
III.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Katarína Budajová
III.D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Margaréta Koňaková
IV.A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Jana Knapová
IV.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ružena Ratajová
IV.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Janka Tribulová
V.A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Vlasta Lackovičová
V.B Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Janka Matavová
V.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jozef Kopinský
VI.A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Gabriela Bajtošová
VI.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Tatiana Vaščurová
VI.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Dušan Kawasch
VI.D Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Adriana Lukáčová
VII.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jarmila Repaská
VII.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Eva Živčáková
VII.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lucia Trojčáková
VIII.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Bibiana Novotná
VIII.B Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Gabriela Krížovská
Foto
VIII.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jaroslav Jurkovič
IX.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Alena Rodziňáková
IX.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Staviarska
IX.C Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Erika Lišková
Foto Foto Foto Foto Foto

© aScAgenda 2017.0.1055 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 29.06.2017