Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad

Prihlásenie

Zoznam tried

Názov
PR Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Jana Knapová
I.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Janka Tribulová
I.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Renáta Kleinová
I.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Katarína Budajová
II.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Viera Lojeková
II.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ružena Ratajová
II.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Eva Gápová
III.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Janka Sekeľová
III.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Sojková Košťáliková
III.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Iveta Kawaschová
IV.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Viera Djurbová
IV.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Olexová
IV.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Margaréta Koňaková
V.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Alena Rodziňáková
V.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Staviarska
V.C Rozvrh
Triedny učiteľ RNDr. Zuzana Vorobeľová
VI.A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Vlasta Lackovičová
VI.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jozef Kopinský
VII.A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Gabriela Bajtošová
VII.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Tatiana Vaščurová
VII.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Dušan Kawasch
VII.D Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Adriana Lukáčová
VIII.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jarmila Repaská
VIII.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Eva Živčáková
VIII.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lucia Trojčáková
IX.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Bibiana Novotná
IX.B Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Gabriela Krížovská
Foto
IX.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jaroslav Jurkovič
zápis

© aScAgenda 2018.0.1115 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.06.2018