Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad

Prihlásenie

Školský VP

Počet hodín

 

Školský vzdelávací program Dokument programu Microsoft Word (.docx) 

 

 

 

 

Koncepčný zámer rozvoja školy na obdobie 2011 – 2015