Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad

Prihlásenie

Priatelia ZŠ Jarná Poprad, o. z.

Priatelia ZŠ Jarná Poprad, o. z.

 

Stanovy OZ

 

Údaje občianskeho združenia:

Priatelia ZŠ Jarná Poprad, o. z.

Ul. Jarná 3168/13, 058 01 Poprad

IČO: 50646133

Č. účtu: SK89 8330 0000 0025 0131 5763

 

 

Návrh rozpočtu na školský rok 2017/2018
Priatelia ZŠ Jarná Poprad, o. z.

 

rozpočet OZ na rok 2017/2018  tu (pdf)