Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad

Prihlásenie

Školská jedáleň

Základné údaje

 

Telefón:                                     052   7731354

 

Vedúca ŠJ:                               Stanislava Valášiková

 

Administratívny pracovník:         Marcela Dorová

Hlavná kuchárka:                          Anna Tkáčová

                                              

Kuchárky:                                      Helena Ujčíková

                                                       Mária Zacharová

                                                       Jana Eštvanová                

                                                       Darina Javorská

                                                       Alena Psigodová

 

Pracovníci v prevádzke:               Iveta Ignaciková

                                                       Marta Ruttkayová

                                                       Jana Hudáková

                                                       Eva Renková
                                                       Martina Fabinyová

                                                       Rastislav Ráchel