Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad

Prihlásenie

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad
  Jarná ulica 3168/13, 05801 Poprad
  GPS:
  N 49˚ 02’ 71,0”
  E 20˚ 17’ 11,3”
 • +421 52 7743910 (škola)
  +421 52 7731354 (školská jedáleň)
  +421 911 774391 (mob. riaditeľ školy)


Narodeniny a meniny

Dnes (Utorok 13.11.2018)
Stanislav Ficek (III.A)
Stanislav Lukoťka (VIII.D)
Zajtra (Streda 14.11.2018)
Natália Bretzová (VI.B)
Pavol Šesták (IV.B)
Mgr. Andrea Šulejová
Pozajtra (Štvrtok 15.11.2018)
Adam Bendík (IV.C)
Počet návštev: 6424373

Utorok 13. 11. 2018

Novinky

 • Riaditeľ ZŠ s MŠ, Jarná ulica 3168/13, Poprad, týmto oznamuje, že v zmysle §150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 3 ods. 10 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, udeľuje na deň 29. októbra 2018 (pondelok) z prevádzkových dôvodov riaditeľské voľno pre žiakov 1. - 9. ročníka základnej školy. Riadne vyučovanie pokračuje v pondelok 5. novembra 2018.

 • Žiaci III.A triedy spoznávali krásu tatranskej prírody pešou túrou na Zamkovského chatu. Odmenou im boli nezabudnuteľné zážitky, na ktoré budú určite dlho spomínať. Veď vidieť na vlastné oči líšku vo voľnej prírode, či spať v nocľahárni tejto chaty a vidieť ráno východ slniečka spoza tatranských končiarov sa nepodarí hocikomu.

  V deň odchodu žiaci III.A triedy udelili chatárom vysokohorské vysvedčenie za perfektnú večeru, super ubytovanie a chutné raňajky.

  V júni si tieto krásne chvíle znovu zopakujú.

 • Riaditeľstvo školy oznamuje, že dňa 12. 10. 2018 (piatok) bude vyučovanie z technických príčin skrátene do 11. 40 h. Prevádzka v školskom klube detí (ŠKD) bude v tento deň obmedzená do 16. oo h.

 • Žiaci deviateho ročníka sa 20. 9. 2018 zúčastnili na literárnej exkurzii na Orave. V Dolnom Kubíne navštívili Literárne múzeum P. O. Hviezdoslava a jedinečnú Čaplovičovu knižnicu, ktorá obsahuje 93 000 vzácnych historických knižničných jednotiek. Potom sa presunuli na majestátny Oravský hrad a po jeho prehliadke sa plavili loďou po Oravskej priehrade okolo vtáčieho ostrova na Slanický ostrov umenia. Na ostrove sa zachoval barokový kostol a kalvária, ktoré kedysi tvorili dominantu obce Slanica, rodisko A. Bernoláka.

 • Podľa VZN mesta Poprad zákonný zástupca žiaka prispieva na úhradu nákladov ŠKD sumou 8,- eur mesačne na číslo účtu SK 68 0200 0000 0016 5925 0459, variabilný symbol 3. V správe pre prijímateľa uvedie meno a priezvisko dieťaťa a triedu.Chceli by sme Vás poprosiť, ak je to možné, v septembri uhradiť celú sumu do konca kalendárneho roka /za mesiace september až december / 4x8=32 eur . Neplatiť za celý školský rok . Ak budete platiť mesačne, trvalý príkaz musí byť zrealizovaný do 5. dňa v danom mesiaci. Ak platba nie je k uvedenému termínu uhradená, dieťa nemôže navštevovať ŠKD a bude z tohto dôvodu vylúčené zo ŠKD.