Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad

Prihlásenie

Zoznam učiteľov

E-mail
Foto Mgr. Ján Košťálik Koš Rozvrh
Riaditeľ
kostalik@inmail.sk
Foto Mgr. Ján Brndiar Brn Rozvrh
Zástupca riaditeľa 5.-9. ročník
jan.brndiar@zsjarna.sk
Foto PaedDr. Alena Lopuchová Lop Rozvrh
Zástupkyňa riaditeľa 1.-4.ročník
alena.lopuchova@zsjarna.sk
Foto PaedDr. Erika Lišková Liš Rozvrh
Výchovný poradca
erika.liskova@zsjarna.sk
Foto Ing. Gabriela Bajtošová Baj Rozvrh
Triedna učiteľka: VII.A
gabriela.bajtosova@zsjarna.sk
Foto Mgr. Elena Balážová Bal Učiteľka
elenabalazova@zoznam.sk
 
 
Mgr. Katarína Budajová Bud Rozvrh
Triedna učiteľka: I.C
katarina.budajova@zsjarna.sk
Foto Mgr. Viera Djurbová Dju Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.A
viera.djurbova@zsjarna.sk
 
 
Mgr. Yvette Dzurillová Dzu Učiteľka
 
 
Mgr. Eva Gápová Gap Rozvrh
Triedna učiteľka: II.C
eva.gapova@zsjarna.sk
Foto Ing. Pavel Hovorka Hvr Rozvrh
Učiteľ
pavel.hovorka@zsjarna.sk
 
 
Mgr. Jaroslav Jurkovič Jur Rozvrh
Triedny učiteľ: IX.C
Vedie krúžok: Doučovanie zo SJL
jaroslav.jurkovic@zsjarna.sk
Foto Mgr. Dušan Kawasch Kaw Rozvrh
Triedny učiteľ: VII.C
dusan.kawasch@zsjarna.sk
 
 
Mgr. Iveta Kawaschová Kawi Rozvrh
Triedna učiteľka: III.C
iveta.kawaschova@zsjarna.sk
 
 
Mgr. Renáta Kleinová Kle Rozvrh
Triedna učiteľka: I.B
renata.kleinova@zsjarna.sk
 
 
PaedDr. Jana Knapová Kna Rozvrh
Triedna učiteľka: PR
jana.knapova@zsjarna.sk
 
 
Mgr. Anna Knollová Kno Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: SJL pre 8. ročník
anna.knollova@zsjarna.sk
Foto Mgr. Mária Kocúnová Koc Rozvrh
Učiteľka
maria.kocunova@zsjarna.sk
Foto Mgr. Margaréta Koňaková Koň Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.C
Vedie krúžok: Školský knihovník
margareta.konakova@zsjarna.sk
 
 
Mgr. Jozef Kopinský Kop Rozvrh
Triedny učiteľ: VI.C
Vedie krúžok: Turistický
jozef.kopinsky@zsjarna.sk
Foto Ing. Gabriela Krížovská Kri Rozvrh
Triedna učiteľka: IX.B
gabriela.krizovska@zsjarna.sk
 
 
Ing. Vlasta Lackovičová Lac Rozvrh
Triedna učiteľka: VI.A
Vedie krúžok: Environmentálny
vlasta.lackovicova@zsjarna.sk
Foto Mgr. Viera Lojeková Loj Rozvrh
Triedna učiteľka: II.A
Vedie krúžok: Šikovníček
viera.lojekova@zsjarna.sk
 
 
Mgr. Helena Maníková Man Rozvrh
Učiteľka
 
 
PaedDr. Janka Matavová Mat Rozvrh
Učiteľka
janka.matavova@zsjarna.sk
 
 
Mgr. Bibiana Novotná Nov Rozvrh
Triedna učiteľka: IX.A
bibiana.novotna@zsjarna.sk
 
 
Mgr. Jana Olexová Ole Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.B
Vedie krúžok: Letom svetom
jana.olexova@zsjarna.sk
 
 
Mgr. Ružena Ratajová Rat Rozvrh
Triedna učiteľka: II.B
Vedie krúžok: Hravá angličtina - počítače
ruzena.ratajova@zsjarna.sk
 
 
Mgr. Jarmila Repaská Rep Rozvrh
Triedna učiteľka: VIII.A
Vedie krúžok: Matematický
jarmila.repaska@zsjarna.sk
Foto Mgr. Alena Rodziňáková Rod Rozvrh
Triedna učiteľka: V.A
alena.rodzinakova@zsjarna.sk
Foto Mgr. Janka Sekeľová Sek Rozvrh
Triedna učiteľka: III.A
Vedie krúžok: Hry na jednu minútu
janka.sekelova@zsjarna.sk
 
 
Mgr. Zuzana Sojková Košťáliková Soj Rozvrh
Triedna učiteľka: III.B
zuzana.sojkova@zsjarna.sk
 
 
Mgr. Mária Staviarska Sta Rozvrh
Triedna učiteľka: V.B
maria.staviarska@zsjarna.sk
Foto Mgr. Miroslava Šarinová Šar Rozvrh
Učiteľka
miroslava.sarinova@zsjarna.sk
Foto Mgr. Katarína Šmihulová Šmi Rozvrh
Učiteľka
katarina.smihulova@zsjarna.sk
 
 
Mgr. Andrea Šulejová Šul Rozvrh
Učiteľka
andrea.stopkova@zsjarna.sk
 
 
Mgr. Janka Tribulová Tri Rozvrh
Triedna učiteľka: I.A
janka.tribulova@zsjarna.sk
 
 
Mgr. Lucia Trojčáková Tro Rozvrh
Triedna učiteľka: VIII.C
lucia.trojcakova@zsjarna.sk
 
 
Mgr. Tatiana Vaščurová Vaš Rozvrh
Triedna učiteľka: VII.B
tatiana.vascurova@zsjarna.sk
 
 
RNDr. Zuzana Vorobeľová Vor Rozvrh
Triedna učiteľka: V.C
zuzana.vorobelova@zsjarna.sk
 
 
Mgr. Eva Živčáková Živ Rozvrh
Triedna učiteľka: VIII.B
Vedie krúžok: Hravá matematika
eva.zivcakova@zsjarna.sk
 
 
PhDr. Lívia Korenková Kor Psychológ
livia.korenkova@zsjarna.sk
Foto Mgr. Milada Benčičová Ben Rozvrh
Vychovávateľka
milada.bencicova@zsjarna.sk
 
 
Mgr. Veronika Bobovská Bob Vychovávateľka
veronika.bobovska@zsjarna.sk
Foto Viktória Černohorská Bla Rozvrh
Vychovávateľka
viktoria.blaskova@zsjarna.sk
 
 
Mgr. Mária Dzinová Dzi Rozvrh
Vychovávateľka
maria.dzinova@zsjarna.sk
 
 
Mgr. Antónia Grittersová Gri Vychovávateľka
antonia.grittersova@zsjarna.sk
 
 
Bc. Martina Labudová Lab Rozvrh
Vychovávateľka
labudka1983@azet.sk
 
 
Antónia Loudová Lou Rozvrh
Vychovávateľka
antonia.loudova@zsjarna.sk
Foto Bc. Tatiana Rojková Roj Rozvrh
Vychovávateľka
tatiana.rojkova@zsjarna.sk
 
 
Lucia Šimonovičová Šim Rozvrh
Vychovávateľka
lucia.simonovicova@zsjarna.sk
 
 
Eva Andreidesová ea Učiteľka MŠ
 
 
Alena Barillová ab Učiteľka MŠ
 
 
Jitka Bednárová jb Učiteľka MŠ
 
 
Petra Džurná pd Učiteľka MŠ
 
 
Tatiana Ebringerová te Učiteľka MŠ
 
 
Dana Fedorová df Zástupkyňa riaditeľa pre MŠ
dana.fedorova@gmail.com
 
 
Viera Fľaková vf Učiteľka MŠ
 
 
Jana Gallová jg Učiteľka MŠ
 
 
Alica Glavašová ag Učiteľka MŠ
 
 
Emília Gondová eg Učiteľka MŠ
 
 
Alena Ilčinová al Učiteľka MŠ
 
 
Daniela Kašická dk Učiteľka MŠ
 
 
Mgr. Zuzana Kleinová zk Učiteľka MŠ
 
 
Jarmila Kolesárová jk Učiteľka MŠ
 
 
Eva Kukurová eku Učiteľka MŠ
 
 
Iveta Ľachová Učiteľka MŠ
 
 
Zuzana Matuschková zm Učiteľka MŠ
 
 
Anna Petrigáčová ap Učiteľka MŠ
 
 
Mária Rybková mrb Zástupkyňa riaditeľa pre MŠ
 
 
Viera Rybková vr Učiteľka MŠ
 
 
Dagmar Schingler ds Učiteľka MŠ
 
 
Beáta Schültzová bs Učiteľka MŠ
 
 
Katarína Stašová ks Učiteľka MŠ
 
 
Bc. Silvia Šunová Učiteľka MŠ
 
 
Daniela Tymková dt Učiteľka MŠ
 
 
Mgr. Stanislava Valášiková sv Učiteľka MŠ
 
 
Blanka Vernarcová bv Učiteľka MŠ
 
 
Mária Vlčková mv Učiteľka MŠ
 
 
Zuzana Fábryová účtovníčka
 
 
Anna Kubičková mzdová účtovníčka

© aScAgenda 2018.0.1115 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.06.2018

Voľné miesta na našej škole