Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad

Prihlásenie

2% daneVážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

 

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Finančné prostriedky, ktoré darujete nášmu občianskemu združeniu budú použité na skvalitnenie vybavenia školy a výchovno-vzdelávacieho procesu vašich detí.


Vypísané Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO spolu s Potvrdením o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti je potrebné odovzdať na Daňový úrad do 30.4.2018.

Máte dve možnosti, vyberte si jednu z nich, ktorá Vám najviac vyhovuje:

  • pôjdete na Daňový úrad osobne a odovzdáte Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO spolu s Potvrdením o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti  do 30.4.2018 alebo
  • odovzdáte triednej učiteľke vypísané tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO spolu s Potvrdením o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti do 20.4.2018 a my zabezpečíme doručenie dokumentov na Daňový úrad.

Za zaslané príspevky Vám už vopred ďakujeme . Veríme, že tento rok vyzbierame ešte viac prostriedkov, aby sme mohli opäť prispieť k skvalitneniu výchovno-vzdelávacieho procesu našich detí.

Terézia Hadidomová

Predseda občianskeho združenia

Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.

Ako postupovať

Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

 1. Do 15.2.2019 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
 4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.
 5. Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:
  Obchodné meno alebo názov: Priatelia ZŠ Jarná Poprad, o. z.
  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Jarná 3168/13, 05801 Poprad
  Právna forma: Občianske združenie
  Identifikačné číslo (IČO/SID): 50646133
 6. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2019 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Podávate si daňové priznanie sami?

 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
 3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
  Obchodné meno alebo názov: Priatelia ZŠ Jarná Poprad, o. z.
  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Jarná 3168/13, 05801 Poprad
  Právna forma: Občianske združenie
  Identifikačné číslo (IČO/SID): 50646133
 4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2019) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Postup pre právnické osoby

 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
 3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
  Obchodné meno alebo názov: Priatelia ZŠ Jarná Poprad, o. z.
  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Jarná 3168/13, 05801 Poprad
  Právna forma: Občianske združenie
  Identifikačné číslo (IČO/SID): 50646133
 4. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
 5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.