Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad

Prihlásenie
 • Finále žiackej ligy - futbal mladší žiaci

  Do galérie Finále žiackej ligy - futbal mladší žiaci boli pridané fotografie.

  8.6.2018 - Finále žiackej ligy vo futbale mladších žiakov, 2.miesto.

 • Finále žiackej ligy - volejbal žiakov a žiačok

  Do galérie Finále žiackej ligy - volejbal žiakov a žiačok boli pridané fotografie.

  6.6.2018 - Finále žiackej ligy vo volejbale. Žiaci - 1.miesto, žiačky - 3.miesto.

 • Olympiáda mesta - tenis

  Do galérie Olympiáda mesta - tenis boli pridané fotografie.

  5.6.2018 Olympiáda mesta Poprad, tenis zmiešaných družstiev - 3.miesto

 • Finále žiackej ligy - basketbal žiakov - 2.miesto

  Do galérie Finále žiackej ligy - basketbal žiakov - 2.miesto boli pridané fotografie.

  4.6.2018 - finále žiackej ligy v basketbale žiakov - 2.miesto

 • Mimoriadny oznam pre stravníkov

  Z dôvodu uzávierky ku koncu školského roka 2018 a vynulovania stravného listu žiadame stravníkov, aby posledné odhlášky z obedov uskutočnili najneskôr dňa 22. 06. 2018, t. j. piatok do 14. 00 h. a to na dni 25., 26., 27., 28. a 29.6. 2018. Po tomto termíne prihlasovanie a odhlasovanie nebude možné! V tieto dni je možné si obed odobrať do obedára.

 • Futbal-Školský pohár 2018

  Do galérie Futbal-Školský pohár 2018 boli pridané fotografie.

  Dňa 16.5.2018 sa v Poprade Veľkej za účasti 8 družstiev uskutočnili Majstrovstvá okresu-Školský pohár mladších žiakov v malom futbale. Naši chlapci po víťazstvách v skupine so Šuňavou 6:0, so ZŠ s MŠ Dostojevského 3:0 a ZŠ Hranovnica 5:1 bojovali vo finále so ZŠ s MŠ Veľká, kde vo vyrovnanom zápase podľahli 3:5 a obsadili 2.miesto.

 • MINI City Run

  Do galérie MINI City Run boli pridané fotografie.

  Dňa 10.5.2018 sa na námestí v Poprade uskutočnil MINI City Run, za účasti žiakov základných škôl. V jednotlivých kategóriách sa na medailových pozíciách umiestnili naši žiaci: 1.Repková S.,3.Púčiková A.(d 2006-07) 1.Ševc M.(ch 2006-07), 1.Gansejová M., 2.Pirková K., 3.Belanová R. (d 2004-05)

 • TANAP

  Dňa 2.5.2018 sa zúčastnili žiaci VII.A triedy exkurzie v TANAPe v Tatranskej Lomnici. Pozreli si film o Vysokých Tatrách v nemeckom jazyku, na základe ktorého vypracovali zadanú úlohu. Naučili sa aj pomenovať niektoré tatranské zvieratá z expozície po nemecky.

 • Florbal - Majstrovstvá okresu 2018

  Do galérie Florbal - Majstrovstvá okresu 2018 boli pridané fotografie.

  Majstrovstvá okresu vo florbale, 3.5.2018 Matejovce. Chlapci - 2.miesto, dievčatá 3.miesto.

 • Vedecká konferencia – štyri živly

  20. apríla sa naša škola už po druhý krát zúčastnila vedeckej konferencie, ktorej témou bol tentokrát Vzduch. Michalea Harhayová, žiačka 5.A triedy vystúpila s prezentáciou – Vzduch, zmes ktorú dýchame. Odprezentovala ju veľmi pútavo a poďakovaním bol srdečný a zaslúžený potlesk.

  Základná škola Tajovského v Poprade už štvrtý rok pripravuje stretnutie zamerané na prezentáciu environmentálych problémov a ich riešení, ktoré vyplynuli z prezentácií žiakov. Tohoročnú prezentáciu otvoril viceprimátor Popradu p. Wzoš, ktorý všetkým prítomným odprezentoval víziu mesta pri jeho snahe o čisté ovzdušie, čisté mesto. Veľmi nás zaujali prístroje, ktoré budú monitorovať kvalitu vzduchu v triedach, a teda poskytnú spätnú väzbu učiteľom a žiakom v škole, ako aj poukážu na to, že je nevyhnutné pravidelne v triedach vetrať a tým prispievať k zdravému školskému prostrediu. V základnej škole Tajovského v Poprade bude prebiehať pilotný projekt, ktorý bude následne vyhodnotený a rozhodne o tom, či budú prístroje na meranie kvality vzduchu inštalované aj v ďalších školách v Poprade.

  Stretnutie bolo obohatené rôznymi sprievodnými akciami ako napr. simulovaný skleníkový efekt, teplovzdušný balón alebo dokumentárne filmy a krátky kultúrny program.

  Vedecká konferencia – štyri živly foto 

 • Kurz prvej pomoci

  Hranica medzi životom a smrťou je tenká ako niť. Každý z nás môže zabrániť jej pretrhnutiu. O živote človeka často rozhodujú doslova sekundy. Preto je dôležité vedieť v rozhodujúcej chvíli pomôcť a poskytnúť prvú pomoc.

  Žiaci 7. A triedy sa 20. 4. 2018 zúčastnili na kurze poskytovania prvej pomoci, ktorý zorganizovala Stredná zdravotnícka škola v Poprade spolu so Záchrannou zdravotnou službou. Po získaní teoretických vedomostí v škole a inštruktáži zdravotníčkami si všetci žiaci vyskúšali praktické zručnosti potrebné na správne poskytovanie prvej pomoci na figurínach – masáž srdca, umelé dýchanie a prvú pomoc pri dusení. Navzájom si zmerali krvný tlak a tep srdca.   

  Kurz prvej pomoci foto 

 • Internetový školský časopis Jarníček

  Zábavné aprílové číslo školského internetového časopisu Jarníček si môžete prečítať práve tu. Nájdete v ňom práce našich žiakov, projekty, súťaže, kresby, fotky a rôzne zaujímavé informácie o zápise. Prajeme Vám príjemné čítanie. JARNICEK_april_2018 tu

 • Deň narcisov

  V piatok 13. 4. 2018 sa uskutočnil 22. ročník celoslovenskej verejno-       prospešnej finančnej zbierky Ligy proti rakovine – Deň narcisov. Aj naša škola podporila túto jedinečnú zbierku a pripnutím žltého kvietku  sme vyslali onkologickým pacientom odkaz, že nie sú vo svojom ochorení sami, že ich boj sa týka nás všetkých a že majú našu podporu. Zmenili sme tak spolu piatok 13-teho na lepší deň, Deň narcisov! Deň narcisov foto 

 • Hádzaná - majstrovstvá okresu 2018

  Do galérie Hádzaná - majstrovstvá okresu 2018 boli pridané fotografie.

  Na okresných majstrovstvách v hádzanej, konaných 9.4.2018 v Aréne Poprad, obsadili naši chlapci výborné 3.miesto.

 • Zápis detí do 1. ročníka pre školský rok 2018/19

  V základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad sa uskutoční zápis detí do 1. ročníka pre školský rok 2018/19 v prvý aprílový týždeň v súlade so schváleným Všeobecne záväzným nariadením mesta Poprad č. 17/2015 takto:

  03. apríla  2018 - utorok                     od 09.00 hod. do 17. 00 hod.,
  04. apríla  2018 - streda                     od 12.00 hod. do 17. 00 hod.,
  05. apríla  2018 - štvrtok                     od 12.00 hod. do 17. 00 hod..

   

  K zápisu dieťaťa musia byť splnené tieto podmienky:

   

  • k 1. 9. 2018 musí dieťa dovŕšiť šiesty rok veku (alebo viac, ak malo odklad povinnej školskej dochádzky).
  • zákonný zástupca dieťaťa príde na zápis s dieťaťom a prinesie:
  • rodný list dieťaťa
  • občiansky preukaz zákonného zástupcu s trvalým pobytom

  Elektronická prihláška tu

   

   

 • Recyklohry

  Recyklovanie nie je  hlúposť. 

  Separovanie papiera, kovu či skla sa v domácnostiach, školách a iných zariadeniach pomaly stáva rutinou. Čo je samozrejme veľmi dobrá správa.

  Viete čo s takým odpadom ako sú napríklad časti počítača, rýchlovarné kanvice, rádiá či kalkulačky?

  Prineste to k nám do školy. Naša škola je už viac ako 5 rokov  zapojená do školského recyklačného programu Recyklohry. Program usporadúva spoločnosť ASEKOL SK, ktorá zaisťuje zber a recykláciu elektrozariadení, ktoré už doslúžili.

  Cieľom projektu je zvýšiť povedomie o triedení odpadov u mladej generácie a tiež zaistiť recykláciu drobných elektrozariadení v čo najvyššej miere.

  V rámci projektu Recyklohry je  škola vybavená zbernou nádobou na vyradené drobné elektrozariadenia. Zberná nádoba poskytnutá spoločnosťou ASEKOL SK je umiestnená v budove školy.

  Žiaci, pani učiteľky a v našom prípade najmä rodičia našich žiakov nosia do školy nepotrebné drobné elektrospotrebiče (napríklad starý mobil, kalkulačku, telefón, elektrohračku, drobné počítačové vybavenie, discman alebo MP3 prehrávač, ale tiež napríklad varnú kanvicu, kulmu, fén, aku skrutkovač atď.).

  Zároveň sa naši žiaci zapájajú do zábavných hier a súťaží, výtvarných či fotografických úloh a kvízov z oblasti triedenia a recyklácie odpadov, ktoré organizátor projektu zadáva.

  Za nazbierané drobné elektrozariadenia a splnené úlohy získava naša škola body, za ktoré žiakom môžeme obstarať rôzne učebné pomôcky, hry, či rôzne vybavenie pre voľný čas. V minulom školskom roku sme boli ako škola ocenená diplomom za jednu z najaktívnejších škôl v projekte Recyklohry.

 • Tatranská Euroliga-behy 14.3.2018 Štrbské Pleso

  Do galérie Tatranská Euroliga-behy 14.3.2018 Štrbské Pleso boli pridané fotografie.

 • Lyžiarsky kurz 2018

  Do galérie Lyžiarsky kurz 2018 boli pridané fotografie.

  Lyžiarsky kurz 12.-23.2.2018, Ski Centrum Kubašok, Spišské Bystré.

 • Internetový školský časopis Jarníček

  Druhé tohtoročné číslo školského internetového časopisu Jarníček si môžete prečítať práve tu. Nájdete v ňom práce žiakov 1. a 2. stupňa, projekty, súťaže a rôzne zaujímavé informácie. Prajeme Vám príjemné čítanie. JARNICEK

 • Geografická olympiáda

  Dňa 06. 02. 2018 sa uskutočnilo okresné kolo GEO, 

  žiaci našej školy úspešne reprezentovali:

  Kategória G-5. ročník:

                      Dominika Jakubčová  3.miesto

                      Daniel  Ševčík              4. miesto 

  (zúčastnených 38 žiakov)

  Kategória E- 8.a 9. ročník:

                     Radovan Krišanda         5. miesto

                     Tomáš   Sonoga             11.miesto

  (zúčastnených 43 žiakov)

                                                  BLAHOŽELÁME A ĎAKUJEME !

strana: