Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad

Prihlásenie
 • Voľné pracovné miesto

  Základná škola prijme od 1. 1. 2018 pracovníčku na pozíciu upratovačky na zastupovanie  počas materskej dovolenky.

  Záujemkyne hláste sa v kancelárii školy.

 • Upozornenie na platby v ŠJ

  Vážení rodičia,

  upozorňujeme Vás na povinné platenie zálohovej platby  za stravu – to znamená zaplatiť mesiac vopred do 15. dňa v mesiaci v určenej sume na nezmenený účet.

  V prípade nedodržania tohto pokynu, nasledujúci mesiac dieťa nedostane stravu v školskej jedálni.

  Preplatky na strave k  31. 12. 2017 Vám budú vyúčtované a vrátené v plnej sume.

  Preplatok na strave nemôže byť akceptovaný ako zálohová platba.

  Dôvod – nariadené zmeny postupov účtovania.

 • Mimoriadny oznam pre stravníkov

  Z dôvodu uzávierky ku koncu školského roka 2017 a vynulovania stravného listu žiadame stravníkov, aby posledné odhlášky z obedov uskutočnili najneskôr dňa 15. 12. 2017, t. j. piatok do 13. 00 h. a to na dni 18., 19., 20., 21. a 22.12. 2017. Po tomto termíne prihlasovanie a odhlasovanie nebude možné! V tieto dni je možné si obed odobrať do obedára.

 • 10. november 2017 – Deň pomoci deťom

  Hodina deťom je celoročná zbierka na podporu projektov pomáhajúcim deťom a mladým ľuďom na celom Slovensku. Každý rok prepája tých, ktorí pomoc potrebujú a tých, ktorí ju môžu a chcú poskytnúť. Aj naša škola sa tohto roku zapojila do zbierky. Dva tímy dobrovoľníkov sa vybrali do ulíc mesta Poprad s pokladničkami s usmiatym Hugom – maskotom zbierky Hodina deťom. Cestou do práce, školy, za oddychom, či povinnosťami tak mohol každý človek veľmi jednoducho prispieť na dobrú vec vhodením ľubovoľnej sumy do pokladničky. Úprimne ďakujeme všetkým darcom. foto tu

 • Internetový školský časopis Jarníček

  Milí žiaci, milí rodičia. Tohtoročné novembrové číslo nášho časopisu si môžete prečítať práve tu. Nájdete v ňom práce našich žiakov. Toto číslo obsahuje okrem zaujímavých kresieb a básní aj projekty z anglického a nemeckého jazyka. Prajeme Vám ničím nerušené čítanie ...  Jarníček_tu

 • Výberové konanie na obsadenie miesta vedúcej ŠJ pri MŠ
 • Integrácia
  3. 11. 2017

  Dňa 27. 10. 2017 sa uskutočnil 9. ročník Nadnárodného charitatívneho koncertu Integrácia 2017 v Aréne Poprad. Tento projekt dokázal, že je jednou z foriem, ako ukázať cestu k vzájomnej tolerancii  a porozumeniu detí zo základných a špeciálnych škôl, intaktnej mládeže a detí s postihnutím. Aj žiaci našej školy (6., 7. a 9. A trieda) sa zúčastnili koncertu a prispeli na podporu a pomoc deťom, ktoré to potrebujú. Koncert prišla podporiť aj ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová. Na podujatí vystúpilo množstvo speváčok, spevákov a tanečníkov. Okrem nezabudnuteľných zážitkov a darčekov si deti odniesli tričká s logom integrácie a heslom „Spájajme deti a pomáhajme im“.   foto

 • Recyklohry

  Základná škola s materskou školou dlhodobo pracuje v projekte RECYKLOHRY, za ktorý v školskom roku 2016/2017 získala diplom za aktívny prístup k environmentálnemu vzdelávaniu a ochrane životného prostredia. Našej škole patrí deviate miesto z celkového počtu 1218 registrovaných škôl na Slovensku. Splnené tematické úlohy môžete vidieť vo vstupnom vestibule školy. Poďakovanie za krásne umiestnenie patrí kolegom učiteľom, žiakom a zamestnancom našej školy. Všetci sa aktívne zapájajú do každej úlohy, či už  do zberu elektroodpadu, batérií alebo tonerov. Veríme, že naša snaha sa pretaví do detí a žiakov, z ktorých, aj vďaka nášmu dobrému príkladu vyrastie environmentálne uvedomelá mladá generácia.

   

  Mgr.Alena Rodziňáková

  koordinátorka projektu

 • Olympiáda v nemeckom jazyku

  Žiaci našej školy si zmerali sily v nemeckej olympiáde.

  Víťazom srdečne gratulujeme.

   

  Katagória 1B:

  1. miesto: Alexandra Lapková VIII.A

  2. miesto: Miroslava Závadská VIII.A

  3. miesto: Natália Bendíková VIII.A

   

  Kategória 1A:

  1. miesto: Amine Aouji  VII.A

  2. miesto: Filip Kováč  VII.A

 • Po stopách SNP

  Dňa 12. 10. 2017 sa žiaci deviatych ročníkov zúčastnili na dejepisnej exkurzii zameranej na spoznávanie histórie SNP a baníckych tradícií na Honte. Navštívili múzeum SNP v Banskej Bystrici, kde si prezreli expozíciu venovanú SNP, zbrane, uniformy a zoznámili sa s dobovými dokumentmi s obdobia II. sv. vojny. Navštívili aj mesto Banská Štiavnica, kde v rámci prehliadky Banského múzea sfárali do bane a spoznali históriu baníctva na Slovensku. V Banskej Štiavnici navštívili Nový zámok, v ktorom je expozícia protitureckých bojov a prešli sa aj historickým centrom. Exkurzia sa žiakom páčila a prispela k netradičným formám výučby dejepisu. Už sa tešíme na ďalšie takéto spoznávanie histórie priamo v teréne. Po stopách SNP foto 

 • Štafeta 100x300m
  11. 10. 2017

  Do galérie Štafeta 100x300m boli pridané fotografie. Clapci - 1.Lučanský M. 9.C, 2.Temkovič M. 8.C, 3.Katona D. 7.C. Dievčatá - 1.Hrehorčáková V. 9.A, 2.Pospíšilová K. 9.C, 3.Pirková K. 7.C

 • Tatranská Euroliga cezpoľný beh - Tatranská Lomnica
  9. 10. 2017

  Do galérie Tatranská Euroliga cezpoľný beh - Tatranská Lomnica boli pridané fotografie. Dvorský D. - 3.m., Dietrich B. - 5.m., Fendeková M. - 5.m., Húska O. - 3.m., Veselý A. - 4.m, Pospíšilová K. - 4.m, Trembáčová K. - 5.m, Temkovič M. - 4.m

 • Majstrovstvá okresu v cezpoľnom behu - Starý Smokovec
  4. 10. 2017

  Do galérie Majstrovstvá okresu v cezpoľnom behu - Starý Smokovec boli pridané fotografie. Chlapci (Temkovič M.,Veselý A.,Húska O.) - 10.miesto, dievčatá (Pospíšilová K.,Trembáčová F.,Fendeková M.) - 14.miesto.

 • Beh Svitom
  28. 9. 2017

  Do galérie Beh Svitom boli pridané fotografie. Dvorský Daniel, 5.C, 2.miesto. Dietrich Boris 7.C - 2.miesto.

 • Oznam

  Riaditeľstvo školy oznamuje, že dňa 20. 10. 2017 (piatok) bude vyučovanie z technických príčin skrátene do 11. 30 h. Prevádzka v školskom klube detí (ŠKD) bude v tento deň obmedzená do 16. oo h.

 • Rodičovské združenie

  Vážení rodičia, výbor ZR a riaditeľ školy Vás pozývajú na schôdzu rodičovského združenia, ktorá sa bude konať dňa 05. 10. 2017 (štvrtok) o 17 00 h. v jednotlivých triedach.

 • Platba ŠKD

  Vážení rodičia,

  aj v tomto školskom roku 2017/2018 máte možnosť prihlásiť Vaše dieťa do školského klubu, ktorého činnosť sa začína ráno o 6.00 h. a končí o 17.00 h.

  V prípade záujmu o ŠKD je nevyhnutné vyplniť žiadosť, na základe ktorej bude dieťa prijaté. Prosíme Vás o vyplnenie tejto žiadosti s vyznačením času odchodu z klubu, ktorú potrebujeme obratom vrátiť späť.

  Podľa VZN  mesta Poprad č.8/2012 - § 4 – na úhradu nákladov ŠKD prispieva zákonný  zástupca žiaka sumou 6 eur mesačne na číslo účtu                                        SK68 0200 0000 001659250459, variabilný symbol 3. V správe pre prijímateľa sa uvedie MENO DIEŤAŤA a TRIEDA.  LEN PLATBU ZA SEPTEMBER je možné uhradiť do 10. septembra 2017. Príkaz na úhradu 6 eur musí byť zrealizovaný za daný mesiac vždy do 5. dňa v  mesiaci – za október, november až jún.

  Najvhodnejšie by bolo v septembri uhradiť  celú sumu jednorázovo do konca kalendárneho roka – september až december  6 x 4 =24 € spolu.

  Neuhrádzať v inom termíne kvôli zúčtovaniu! Odporúčame trvalý príkaz na 5. deň v mesiaci. Ak platba nie je k uvedenému termínu  uhradená, dieťa nemôže navštevovať ŠKD a bude z tohto dôvodu z ŠKD VYLÚČENÉ!

 • Slávnostné otvorenie školského roka

  Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018 bude dňa 4.9.2017 (pondelok) o 9. 00 h.

  Nástup žiakov pred budovou školy bude o 8. 45 h.

  Prevádzka školského klubu detí (ŠKD) začne dňa 5.9.2017 (utorok).

 • Tatiana Rojková: Web stránka: Výlet na Śtrbské Pleso I.D trieda
 • Oznam pre stravníkov ŠJ

  Dňa 30. 06. 2017 (piatok) sa obedy budú vydávať od 10. 00 h. do 12. 30 h.

strana: