Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad

Prihlásenie
 • Po stopách SNP

  Dňa 12. 10. 2017 sa žiaci deviatych ročníkov zúčastnili na dejepisnej exkurzii zameranej na spoznávanie histórie SNP a baníckych tradícií na Honte. Navštívili múzeum SNP v Banskej Bystrici, kde si prezreli expozíciu venovanú SNP, zbrane, uniformy a zoznámili sa s dobovými dokumentmi s obdobia II. sv. vojny. Navštívili aj mesto Banská Štiavnica, kde v rámci prehliadky Banského múzea sfárali do bane a spoznali históriu baníctva na Slovensku. V Banskej Štiavnici navštívili Nový zámok, v ktorom je expozícia protitureckých bojov a prešli sa aj historickým centrom. Exkurzia sa žiakom páčila a prispela k netradičným formám výučby dejepisu. Už sa tešíme na ďalšie takéto spoznávanie histórie priamo v teréne. Po stopách SNP foto 

 • Štafeta 100x300m
  11. 10. 2017

  Do galérie Štafeta 100x300m boli pridané fotografie. Clapci - 1.Lučanský M. 9.C, 2.Temkovič M. 8.C, 3.Katona D. 7.C. Dievčatá - 1.Hrehorčáková V. 9.A, 2.Pospíšilová K. 9.C, 3.Pirková K. 7.C

 • Tatranská Euroliga cezpoľný beh - Tatranská Lomnica
  9. 10. 2017

  Do galérie Tatranská Euroliga cezpoľný beh - Tatranská Lomnica boli pridané fotografie. Dvorský D. - 3.m., Dietrich B. - 5.m., Fendeková M. - 5.m., Húska O. - 3.m., Veselý A. - 4.m, Pospíšilová K. - 4.m, Trembáčová K. - 5.m, Temkovič M. - 4.m

 • Majstrovstvá okresu v cezpoľnom behu - Starý Smokovec
  4. 10. 2017

  Do galérie Majstrovstvá okresu v cezpoľnom behu - Starý Smokovec boli pridané fotografie. Chlapci (Temkovič M.,Veselý A.,Húska O.) - 10.miesto, dievčatá (Pospíšilová K.,Trembáčová F.,Fendeková M.) - 14.miesto.

 • Beh Svitom
  28. 9. 2017

  Do galérie Beh Svitom boli pridané fotografie. Dvorský Daniel, 5.C, 2.miesto. Dietrich Boris 7.C - 2.miesto.

 • Oznam

  Riaditeľstvo školy oznamuje, že dňa 20. 10. 2017 (piatok) bude vyučovanie z technických príčin skrátene do 11. 30 h. Prevádzka v školskom klube detí (ŠKD) bude v tento deň obmedzená do 16. oo h.

 • Rodičovské združenie

  Vážení rodičia, výbor ZR a riaditeľ školy Vás pozývajú na schôdzu rodičovského združenia, ktorá sa bude konať dňa 05. 10. 2017 (štvrtok) o 17 00 h. v jednotlivých triedach.

 • Platba ŠKD

  Vážení rodičia,

  aj v tomto školskom roku 2017/2018 máte možnosť prihlásiť Vaše dieťa do školského klubu, ktorého činnosť sa začína ráno o 6.00 h. a končí o 17.00 h.

  V prípade záujmu o ŠKD je nevyhnutné vyplniť žiadosť, na základe ktorej bude dieťa prijaté. Prosíme Vás o vyplnenie tejto žiadosti s vyznačením času odchodu z klubu, ktorú potrebujeme obratom vrátiť späť.

  Podľa VZN  mesta Poprad č.8/2012 - § 4 – na úhradu nákladov ŠKD prispieva zákonný  zástupca žiaka sumou 6 eur mesačne na číslo účtu                                        SK68 0200 0000 001659250459, variabilný symbol 3. V správe pre prijímateľa sa uvedie MENO DIEŤAŤA a TRIEDA.  LEN PLATBU ZA SEPTEMBER je možné uhradiť do 10. septembra 2017. Príkaz na úhradu 6 eur musí byť zrealizovaný za daný mesiac vždy do 5. dňa v  mesiaci – za október, november až jún.

  Najvhodnejšie by bolo v septembri uhradiť  celú sumu jednorázovo do konca kalendárneho roka – september až december  6 x 4 =24 € spolu.

  Neuhrádzať v inom termíne kvôli zúčtovaniu! Odporúčame trvalý príkaz na 5. deň v mesiaci. Ak platba nie je k uvedenému termínu  uhradená, dieťa nemôže navštevovať ŠKD a bude z tohto dôvodu z ŠKD VYLÚČENÉ!

 • Slávnostné otvorenie školského roka

  Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018 bude dňa 4.9.2017 (pondelok) o 9. 00 h.

  Nástup žiakov pred budovou školy bude o 8. 45 h.

  Prevádzka školského klubu detí (ŠKD) začne dňa 5.9.2017 (utorok).

 • Tatiana Rojková: Web stránka: Výlet na Śtrbské Pleso I.D trieda
 • Oznam pre stravníkov ŠJ

  Dňa 30. 06. 2017 (piatok) sa obedy budú vydávať od 10. 00 h. do 12. 30 h.

 • Finále žiackej ligy - futbal mladší žiaci
  26. 6. 2017

  Finále žiackej ligy - futbal mladší žiaci - 3.miesto. Ukončenie dlhodobej súťaže dnes prinieslo finálové rozuzlenie, kde sa stretli víťazi troch mestských skupín. Víťazom sa stala ZŠ Veľká, druhé miesto s rovnakým bodovým ziskom, ale lepší o 1 strelený gól skončili futbalisti ZŠ Dostojevského a naši chlapci obsadili bronzovú priečku.

 • Škola v prírode - Vyšné Ružbachy
  18. 6. 2017

  Do galérie Škola v prírode - Vyšné Ružbachy boli pridané fotografie.

 • Návšteva z ŠKD u hasičov
  18. 6. 2017

  Do galérie Návšteva z ŠKD u hasičov boli pridané fotografie.

 • RECYKLOHRY

  Projekt s názvom „RECYKLOHRY“ je školský recyklačný program, ktorý si kladie za cieľ  zapájanie témy správneho nakladania s odpadmi, triedenia a následnej recyklácie vyradených elektrozariadení a batérií do výučby v školských zariadeniach na Slovensku . Základná škola Jarná ul.  Poprade je súčasťou tohto projektu a zapája sa do všetkých aktivít a úloh, ktoré počas školského roka  zadáva. Pracovali sme na úlohe : Daruj druhú šancu, ktorej úlohou bolo oboznámiť žiakov s možnosťami recyklovania mobilných telefónov, ďalšieho spracovania takto získaných surovín a vytvorili sme informačný plagát, kde si žiaci môžu prečítať zaujímavosti o recyklácii, ktoré sme pri práci zozbierali a spracovali. V tomto školskom roku sme sa zapojili do akcie s názvom MAKEDO, ktorej úlohou bolo navrhnúť a vytvoriť kreatívne kontajnery na recykláciu odpadu a vytvoriť ľubovoľný výrobok z použitých obalových materiálov – kartónov. Prezentovali sme sa autom. Akcia prebiehala v OC Fórum, kde sme priamo naše výtvory dotvárali a tie sa potom stali súčasťou výstavy, ktorú mali možnosť vidieť návštevníci obchodného centra. Získali sme I. cenu za kreatívne kontajnery a II. cenu za auto.

 • Pamätaj človeče

  Žiaci deviatych ročníkov Základnej školy, Jarná ul. v Poprade v rámci exkurzie navštívili koncentračný tábor v Osvienčime. Prechádzali sme medzi budovami tábora a počúvali o útrapách nevinných ľudí, ktorí boli do tábora privezení. Vôkol nás bolo ticho, ale počas výkladu akoby na nás dýchala ponurá atmosféra tých dní,kedy život nemal žiadnu cenu. Videli sme smrť v jej najkrutejšej podobe, ostala len nezodpovedaná otázka : Ako toto mohol urobiť človek človeku?....

 • Škola v prírode 2016/2017

  Oznamujeme všetkým účastníkom školy v prírode, že dňa 12.6.2017 (pondelok) bude:

  • zraz žiakov o 7.40 h. pred budovou ZŠ;

  • odchod do Vyšných Ružbách o 8.00 h. postupne podľa pokynov

  Predpokladaný návrat bude dňa 16.6.2016 (piatok) cca 12.00 h. opäť pred budovou školy.

  Všetci zúčastnení sú zo stravy v ŠJ v čase od 12.6.2017 do 16.6.2017 odhlásení.

 • Mimoriadny oznam pre stravníkov

  Z dôvodu uzávierky ku koncu školského roka a vynulovania stravného listu žiadame stravníkov, aby posledné odhlášky z obedov uskutočnili najneskôr dňa 23. 06. 2017, t.j. piatok do 14. 00 h. a to na dni 26., 27., 28., 29. a 30.6. 2017. Po tomto termíne prihlasovanie a odhlasovanie nebude možné! V tieto dni je možné si obed odobrať do obedára.

 • Basketbal najmladší žiaci

  V školskom roku 2016/2017 obsadili naši žiaci v dlhodobej súťaži pekné prvé miesto. Basketbal najmladší žiaci foto

 • Deň matiek - HOTEL MAMA
  16. 5. 2017

  Do galérie Deň matiek - HOTEL MAMA boli pridané fotografie.

strana: