Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad

Prihlásenie
 • Zápis detí do 1. ročníka pre školský rok 2018/19

  V základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad sa uskutoční zápis detí do 1. ročníka pre školský rok 2018/19 v prvý aprílový týždeň v súlade so schváleným Všeobecne záväzným nariadením mesta Poprad č. 17/2015 takto:

  03. apríla  2018 - utorok                     od 09.00 hod. do 17. 00 hod.,
  04. apríla  2018 - streda                     od 12.00 hod. do 17. 00 hod.,
  05. apríla  2018 - štvrtok                     od 12.00 hod. do 17. 00 hod..

   

  K zápisu dieťaťa musia byť splnené tieto podmienky:

   

  • k 1. 9. 2018 musí dieťa dovŕšiť šiesty rok veku (alebo viac, ak malo odklad povinnej školskej dochádzky).
  • zákonný zástupca dieťaťa príde na zápis s dieťaťom a prinesie:
  • rodný list dieťaťa
  • občiansky preukaz zákonného zástupcu s trvalým pobytom
 • Recyklohry

  Recyklovanie nie je  hlúposť. 

  Separovanie papiera, kovu či skla sa v domácnostiach, školách a iných zariadeniach pomaly stáva rutinou. Čo je samozrejme veľmi dobrá správa.

  Viete čo s takým odpadom ako sú napríklad časti počítača, rýchlovarné kanvice, rádiá či kalkulačky?

  Prineste to k nám do školy. Naša škola je už viac ako 5 rokov  zapojená do školského recyklačného programu Recyklohry. Program usporadúva spoločnosť ASEKOL SK, ktorá zaisťuje zber a recykláciu elektrozariadení, ktoré už doslúžili.

  Cieľom projektu je zvýšiť povedomie o triedení odpadov u mladej generácie a tiež zaistiť recykláciu drobných elektrozariadení v čo najvyššej miere.

  V rámci projektu Recyklohry je  škola vybavená zbernou nádobou na vyradené drobné elektrozariadenia. Zberná nádoba poskytnutá spoločnosťou ASEKOL SK je umiestnená v budove školy.

  Žiaci, pani učiteľky a v našom prípade najmä rodičia našich žiakov nosia do školy nepotrebné drobné elektrospotrebiče (napríklad starý mobil, kalkulačku, telefón, elektrohračku, drobné počítačové vybavenie, discman alebo MP3 prehrávač, ale tiež napríklad varnú kanvicu, kulmu, fén, aku skrutkovač atď.).

  Zároveň sa naši žiaci zapájajú do zábavných hier a súťaží, výtvarných či fotografických úloh a kvízov z oblasti triedenia a recyklácie odpadov, ktoré organizátor projektu zadáva.

  Za nazbierané drobné elektrozariadenia a splnené úlohy získava naša škola body, za ktoré žiakom môžeme obstarať rôzne učebné pomôcky, hry, či rôzne vybavenie pre voľný čas. V minulom školskom roku sme boli ako škola ocenená diplomom za jednu z najaktívnejších škôl v projekte Recyklohry.

 • Tatranská Euroliga-behy 14.3.2018 Štrbské Pleso

  Do galérie Tatranská Euroliga-behy 14.3.2018 Štrbské Pleso boli pridané fotografie.

 • Lyžiarsky kurz 2018

  Do galérie Lyžiarsky kurz 2018 boli pridané fotografie.

  Lyžiarsky kurz 12.-23.2.2018, Ski Centrum Kubašok, Spišské Bystré.

 • Internetový školský časopis Jarníček

  Druhé tohtoročné číslo školského internetového časopisu Jarníček si môžete prečítať práve tu. Nájdete v ňom práce žiakov 1. a 2. stupňa, projekty, súťaže a rôzne zaujímavé informácie. Prajeme Vám príjemné čítanie. JARNICEK

 • Geografická olympiáda

  Dňa 06. 02. 2018 sa uskutočnilo okresné kolo GEO, 

  žiaci našej školy úspešne reprezentovali:

  Kategória G-5. ročník:

                      Dominika Jakubčová  3.miesto

                      Daniel  Ševčík              4. miesto 

  (zúčastnených 38 žiakov)

  Kategória E- 8.a 9. ročník:

                     Radovan Krišanda         5. miesto

                     Tomáš   Sonoga             11.miesto

  (zúčastnených 43 žiakov)

                                                  BLAHOŽELÁME A ĎAKUJEME !

 • Hviezdoslavov Kubín – školské kolo

  Dňa 29.1.2O18 sa uskutočnilo školské kolo HK. Zúčastnilo sa ho 47 súťažiacich 5. – 9. ročníka.-

  Výsledky: poézia –II.kategória  1.Ema Bendová – 6.A, 2.Natália Uhrínová – 5.C, 3.Dominika  

                                                         Jakubčová – 5.A

                                -III.kategória  1.Petra Hudecová – 9.A, 2.Benjamín Moricz – 8.B, 3.Zuzana

                                                        Mikolajčíková – 9.B

                 Próza – II.kategória  1.Peter Babej – 6.A, 2. Veronika Fedorová – 5.A, 3.Liana  Gabor-

                                                     Číková – 5.B, Bianka Šmigovská – 6.B

                               III.kategória 1.Alexandra Lapková – 8.A, 2.Viktória Hrehorčáková – 9.A,

                                                     3.Barbora Kaprálová – 9.B, Júlia Fedorová – 7.A

  Víťazom gratulujeme a držíme palce na obvodovom kole.

 • Olymiáda v NJ

  Dňa 18.1.2018 reprezentovali žiaci našu školu na obvodnom kole Olympiády v nemeckom jazyku.

  Výsledky v kategórii  1A: 

  3. miesto:         Amine Aouji    VII.A   (postupuje na krajské kolo za okres Poprad)

  5. miesto:         Filip Kováč     VII.A

  Výsledky v kategórii  1B: 

  6. miesto:          Alexandra Lapková   VIII.A

  11. miesto:       Natália Bendíková    VIII.A

  K úspechom im srdečne gratulujeme.

 • Oznam ŠKD

  Na základe Dodatku č. 1, k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Poprad č. 8/2012

  o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov alebo nákladov v školách

  a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad upravuje takto:

  mesačný poplatok v ŠKD

  zo  6 € sa mení na 8 €

  Dodatok k VZN nadobúda účinnosť 01.02.2018

  Prosíme upraviť trvalé príkazy od 1.2. 2018 na novú sumu!

 • Upozornenie na platby v ŠJ

  Vážení rodičia,

  upozorňujeme Vás na povinné platenie zálohovej platby  za stravu – to znamená zaplatiť mesiac vopred do 15. dňa v mesiaci v určenej sume na nezmenený účet.

  V prípade nedodržania tohto pokynu, nasledujúci mesiac dieťa nedostane stravu v školskej jedálni.

  Preplatky na strave k  31. 12. 2017 Vám budú vyúčtované a vrátené v plnej sume.

  Preplatok na strave nemôže byť akceptovaný ako zálohová platba.

  Dôvod – nariadené zmeny postupov účtovania.

 • Mimoriadny oznam pre stravníkov

  Z dôvodu uzávierky ku koncu školského roka 2017 a vynulovania stravného listu žiadame stravníkov, aby posledné odhlášky z obedov uskutočnili najneskôr dňa 15. 12. 2017, t. j. piatok do 13. 00 h. a to na dni 18., 19., 20., 21. a 22.12. 2017. Po tomto termíne prihlasovanie a odhlasovanie nebude možné! V tieto dni je možné si obed odobrať do obedára.

 • 10. november 2017 – Deň pomoci deťom

  Hodina deťom je celoročná zbierka na podporu projektov pomáhajúcim deťom a mladým ľuďom na celom Slovensku. Každý rok prepája tých, ktorí pomoc potrebujú a tých, ktorí ju môžu a chcú poskytnúť. Aj naša škola sa tohto roku zapojila do zbierky. Dva tímy dobrovoľníkov sa vybrali do ulíc mesta Poprad s pokladničkami s usmiatym Hugom – maskotom zbierky Hodina deťom. Cestou do práce, školy, za oddychom, či povinnosťami tak mohol každý človek veľmi jednoducho prispieť na dobrú vec vhodením ľubovoľnej sumy do pokladničky. Úprimne ďakujeme všetkým darcom. foto tu

 • Internetový školský časopis Jarníček

  Milí žiaci, milí rodičia. Tohtoročné novembrové číslo nášho časopisu si môžete prečítať práve tu. Nájdete v ňom práce našich žiakov. Toto číslo obsahuje okrem zaujímavých kresieb a básní aj projekty z anglického a nemeckého jazyka. Prajeme Vám ničím nerušené čítanie ...  Jarníček_tu

 • Výberové konanie na obsadenie miesta vedúcej ŠJ pri MŠ
 • Integrácia
  3. 11. 2017

  Dňa 27. 10. 2017 sa uskutočnil 9. ročník Nadnárodného charitatívneho koncertu Integrácia 2017 v Aréne Poprad. Tento projekt dokázal, že je jednou z foriem, ako ukázať cestu k vzájomnej tolerancii  a porozumeniu detí zo základných a špeciálnych škôl, intaktnej mládeže a detí s postihnutím. Aj žiaci našej školy (6., 7. a 9. A trieda) sa zúčastnili koncertu a prispeli na podporu a pomoc deťom, ktoré to potrebujú. Koncert prišla podporiť aj ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová. Na podujatí vystúpilo množstvo speváčok, spevákov a tanečníkov. Okrem nezabudnuteľných zážitkov a darčekov si deti odniesli tričká s logom integrácie a heslom „Spájajme deti a pomáhajme im“.   foto

 • Recyklohry

  Základná škola s materskou školou dlhodobo pracuje v projekte RECYKLOHRY, za ktorý v školskom roku 2016/2017 získala diplom za aktívny prístup k environmentálnemu vzdelávaniu a ochrane životného prostredia. Našej škole patrí deviate miesto z celkového počtu 1218 registrovaných škôl na Slovensku. Splnené tematické úlohy môžete vidieť vo vstupnom vestibule školy. Poďakovanie za krásne umiestnenie patrí kolegom učiteľom, žiakom a zamestnancom našej školy. Všetci sa aktívne zapájajú do každej úlohy, či už  do zberu elektroodpadu, batérií alebo tonerov. Veríme, že naša snaha sa pretaví do detí a žiakov, z ktorých, aj vďaka nášmu dobrému príkladu vyrastie environmentálne uvedomelá mladá generácia.

   

  Mgr.Alena Rodziňáková

  koordinátorka projektu

 • Olympiáda v nemeckom jazyku

  Žiaci našej školy si zmerali sily v nemeckej olympiáde.

  Víťazom srdečne gratulujeme.

   

  Katagória 1B:

  1. miesto: Alexandra Lapková VIII.A

  2. miesto: Miroslava Závadská VIII.A

  3. miesto: Natália Bendíková VIII.A

   

  Kategória 1A:

  1. miesto: Amine Aouji  VII.A

  2. miesto: Filip Kováč  VII.A

 • Po stopách SNP

  Dňa 12. 10. 2017 sa žiaci deviatych ročníkov zúčastnili na dejepisnej exkurzii zameranej na spoznávanie histórie SNP a baníckych tradícií na Honte. Navštívili múzeum SNP v Banskej Bystrici, kde si prezreli expozíciu venovanú SNP, zbrane, uniformy a zoznámili sa s dobovými dokumentmi s obdobia II. sv. vojny. Navštívili aj mesto Banská Štiavnica, kde v rámci prehliadky Banského múzea sfárali do bane a spoznali históriu baníctva na Slovensku. V Banskej Štiavnici navštívili Nový zámok, v ktorom je expozícia protitureckých bojov a prešli sa aj historickým centrom. Exkurzia sa žiakom páčila a prispela k netradičným formám výučby dejepisu. Už sa tešíme na ďalšie takéto spoznávanie histórie priamo v teréne. Po stopách SNP foto 

 • Štafeta 100x300m
  11. 10. 2017

  Do galérie Štafeta 100x300m boli pridané fotografie. Clapci - 1.Lučanský M. 9.C, 2.Temkovič M. 8.C, 3.Katona D. 7.C. Dievčatá - 1.Hrehorčáková V. 9.A, 2.Pospíšilová K. 9.C, 3.Pirková K. 7.C

 • Tatranská Euroliga cezpoľný beh - Tatranská Lomnica
  9. 10. 2017

  Do galérie Tatranská Euroliga cezpoľný beh - Tatranská Lomnica boli pridané fotografie. Dvorský D. - 3.m., Dietrich B. - 5.m., Fendeková M. - 5.m., Húska O. - 3.m., Veselý A. - 4.m, Pospíšilová K. - 4.m, Trembáčová K. - 5.m, Temkovič M. - 4.m

strana: