Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad

Prihlásenie
 • Tatiana Rojková: Web stránka: Výlet na Śtrbské Pleso I.D trieda
 • Oznam pre stravníkov ŠJ

  Dňa 30. 06. 2017 (piatok) sa obedy budú vydávať od 10. 00 h. do 12. 30 h.

 • Finále žiackej ligy - futbal mladší žiaci
  26. 6. 2017

  Finále žiackej ligy - futbal mladší žiaci - 3.miesto. Ukončenie dlhodobej súťaže dnes prinieslo finálové rozuzlenie, kde sa stretli víťazi troch mestských skupín. Víťazom sa stala ZŠ Veľká, druhé miesto s rovnakým bodovým ziskom, ale lepší o 1 strelený gól skončili futbalisti ZŠ Dostojevského a naši chlapci obsadili bronzovú priečku.

 • Mimoriadny oznam pre stravníkov

  Z dôvodu uzávierky ku koncu školského roka a vynulovania stravného listu žiadame stravníkov, aby posledné odhlášky z obedov uskutočnili najneskôr dňa 23. 06. 2017, t.j. piatok do 14. 00 h. a to na dni 26., 27., 28., 29. a 30.6. 2017. Po tomto termíne prihlasovanie a odhlasovanie nebude možné! V tieto dni je možné si obed odobrať do obedára.

 • Škola v prírode - Vyšné Ružbachy
  18. 6. 2017

  Do galérie Škola v prírode - Vyšné Ružbachy boli pridané fotografie.

 • Návšteva z ŠKD u hasičov
  18. 6. 2017

  Do galérie Návšteva z ŠKD u hasičov boli pridané fotografie.

 • RECYKLOHRY

  Projekt s názvom „RECYKLOHRY“ je školský recyklačný program, ktorý si kladie za cieľ  zapájanie témy správneho nakladania s odpadmi, triedenia a následnej recyklácie vyradených elektrozariadení a batérií do výučby v školských zariadeniach na Slovensku . Základná škola Jarná ul.  Poprade je súčasťou tohto projektu a zapája sa do všetkých aktivít a úloh, ktoré počas školského roka  zadáva. Pracovali sme na úlohe : Daruj druhú šancu, ktorej úlohou bolo oboznámiť žiakov s možnosťami recyklovania mobilných telefónov, ďalšieho spracovania takto získaných surovín a vytvorili sme informačný plagát, kde si žiaci môžu prečítať zaujímavosti o recyklácii, ktoré sme pri práci zozbierali a spracovali. V tomto školskom roku sme sa zapojili do akcie s názvom MAKEDO, ktorej úlohou bolo navrhnúť a vytvoriť kreatívne kontajnery na recykláciu odpadu a vytvoriť ľubovoľný výrobok z použitých obalových materiálov – kartónov. Prezentovali sme sa autom. Akcia prebiehala v OC Fórum, kde sme priamo naše výtvory dotvárali a tie sa potom stali súčasťou výstavy, ktorú mali možnosť vidieť návštevníci obchodného centra. Získali sme I. cenu za kreatívne kontajnery a II. cenu za auto.

 • Pamätaj človeče

  Žiaci deviatych ročníkov Základnej školy, Jarná ul. v Poprade v rámci exkurzie navštívili koncentračný tábor v Osvienčime. Prechádzali sme medzi budovami tábora a počúvali o útrapách nevinných ľudí, ktorí boli do tábora privezení. Vôkol nás bolo ticho, ale počas výkladu akoby na nás dýchala ponurá atmosféra tých dní,kedy život nemal žiadnu cenu. Videli sme smrť v jej najkrutejšej podobe, ostala len nezodpovedaná otázka : Ako toto mohol urobiť človek človeku?....

 • Škola v prírode 2016/2017

  Oznamujeme všetkým účastníkom školy v prírode, že dňa 12.6.2017 (pondelok) bude:

  • zraz žiakov o 7.40 h. pred budovou ZŠ;

  • odchod do Vyšných Ružbách o 8.00 h. postupne podľa pokynov

  Predpokladaný návrat bude dňa 16.6.2016 (piatok) cca 12.00 h. opäť pred budovou školy.

  Všetci zúčastnení sú zo stravy v ŠJ v čase od 12.6.2017 do 16.6.2017 odhlásení.

 • Basketbal najmladší žiaci

  V školskom roku 2016/2017 obsadili naši žiaci v dlhodobej súťaži pekné prvé miesto. Basketbal najmladší žiaci foto

 • Deň matiek - HOTEL MAMA
  16. 5. 2017

  Do galérie Deň matiek - HOTEL MAMA boli pridané fotografie.

 • Deň matiek - HOTEL MAMA
  11. 5. 2017

  Ako prejav vďaky za lásku, starostlivosť a obetavosť žiaci z našej základnej školy pod vedením pani zástupkyne,  pani učiteliek a vychovávateliek uvili kyticu z básní, piesní a tancov pre svoje mamičky a babičky k ich sviatku.

 • Rodičovské združenie

  Vážení rodičia, výbor ZR a riaditeľ školy Vás pozývajú na schôdzu rodičovského združenia, ktorá sa bude konať dňa 16. 05. 2017 (utorok) o 17 00 h. v jednotlivých triedach.

 • Digitálne vzdelávanie v Európe : premena školy na digitálnu

  Projekt „Digitálne vzdelávanie v Európe : premena školy na digitálnu“, ktorý naša škola realizuje v programe ERASMUS+KA101 sa už presunul do svojej druhej polovice. Zapojení učitelia úspešne implementujú získané vedomosti zo zahraničných školení počas vyučovacieho procesu a zvyšujú vedomosti našich žiakov v oblasti digitálneho vzdelávania. Disemináciu výsledkov si môžete pozrieť na nasledujúcom linku www.jarna-digiprojekt.webnode.sk

 • Internetový školský časopis Jarníček

  Aprílové číslo školského internetového časopisu Jarníček si môžete prečítať práve tu. Nájdete v ňom práce žiakov 1. a 2. stupňa, projekty, súťaže, školské akcie a rôzne zaujímavé informácie (vtipnú rubriku Zasmejme sa a knihu na pokračovanie...). Prajeme Vám príjemné čítanie.

 • Deň narcisov

  V piatok 17. 4. 2017 sa uskutočnil 21. ročník celoslovenskej verejno-prospešnej finančnej zbierky Ligy proti rakovine – Deň narcisov. Aj naša škola podporila túto jedinečnú zbierku. Pripnutím žltého kvietku  sme vyslali onkologickým pacientom odkaz, že nie sú vo svojom ochorení sami, že ich boj sa týka nás všetkých a že majú našu podporu. Pomáhame pomáhať.  Foto

 • Hádzaná - Majstrovstvá okresu
  10. 4. 2017

  Hádzaná - Majstrovstvá okresu kategória dievčatá - 3.miesto.

 • Margaréta Koňaková: Web stránka: Recyklohry- blokové vyučovanie
 • Zápis do prvého ročníka

  Pozývame Vás aj Vaše dieťatko na zápis do prvého ročníka na školský rok 2017/2018.

  V základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad sa uskutoční zápis detí do 1. ročníka na školský rok 2017/18 nasledovne:

  04. apríla  2017 - utorok           od 12.00 hod. do 17. 00 hod.,
  05. apríla  2017 - streda           od 12.00 hod. do 17. 00 hod.,
  06. apríla  2017 - štvrtok          od 12.00 hod. do 17. 00 hod..

  Vo výnimočných prípadoch na základe žiadosti zákonného zástupcu po dohode s riaditeľom školy môže byť dieťa zapísané aj v inom náhradnom termíne.

  Bližšie informácie sa dozviete tu: Zápis 

  Plagát_na_zápis

 • Tatranská Euroliga - bežecké lyžovanie, Štrbské Pleso, 22.3.2017
  22. 3. 2017

  Tatranská Euroliga - bežecké lyžovanie, Štrbské Pleso, 22.3.2017. 2.kolo bežeckej časti zimnej Tatranskej ligy sa dnes konalo na Štrbskom Plese. Preteky v šprintoch klasickou a voľnou technikou sa uskutočnili za jarného počasia po daždi. Na kvalite tratí to ale nebolo badať, boli výborne pripravené. V kategórii mladších žiakov sa najlepšie darilo Maxovi Veselému-8.miesto, v starších žiačkach Klaudia Kitzová-6.m., Sabina Prachniarová 7.m, Domino Vnenčák - 3.m.

strana: