Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad

Prihlásenie

Zoznam krúžkov

WWW Názov   
Anglický jazyk - ROD
Cvičenia zo slovenského jazyka - MAT
Doučovanie zo SJL - JUR
Environmentálny - LAC
Hravá angličtina - počítače - RAT
Hry na jednu minútu - SEK
Máme radi slovenčinu - LAC
Matematický - HVR
Matematický - REP
Ôsmacky klub - BAJ
Piatacky klub - HVR
Piatacky klub - JUR
Turistický - DZI, GRI
Turistický - KOP
Z každého rožka troška - VAŠ

© aScAgenda 2019.0.1141 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.11.2018