Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad

Prihlásenie

Zoznam krúžkov

WWW Názov   
Anglický jazyk
Doučovanie zo SJL
Environmentálny
Hravá angličtina - počítače
Hravá matematika
Hry na jednu minútu
Letom svetom
Matematický
SJL pre 8. ročník
Šikovníček
Školský knihovník
Turistický

© aScAgenda 2018.0.1115 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.06.2018