Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad

Prihlásenie

Zoznamy žiakov

Názov
      PR
  1. ročník   I.AI.BI.C
  2. ročník   II.AII.BII.C
  3. ročník   III.AIII.BIII.C
  4. ročník   IV.AIV.BIV.C
  5. ročník   V.AV.BV.C
  6. ročník   VI.AVI.BVI.C
  7. ročník   VII.AVII.C
  8. ročník   VIII.AVIII.BVIII.CVIII.D
  9. ročník   IX.AIX.C
  Zoznam všetkých žiakov

© aScAgenda 2019.0.1141 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.11.2018