Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad

Prihlásenie

MŠ pri ZŠ Jarná

Materské školy : Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad

 

Materská škola pri Základnej škole
Ul. Záborského 3248/13
058 01 Poprad

Riaditeľ: Mgr. Ján Košťálik
Zástupkyňa riaditeľa : Rybková Mária
Telefón : 052/7743496 

 

E- mail:  zaborskeho@post.sk

Internet:  www.zaborskeho.edupage.org


________________________________________________________

 


Materská škola pri Základnej škole
Ul. Jarná 3293/16
058 01 Poprad

Riaditeľ: Mgr. Ján Košťálik
Zástupkyňa riaditeľa : Fedorová Dana
Telefón : 052/7742320

 

E- mail:  msjarna.poprad@szm.sk

Internet:  http://msjarna.edupage.org/